Realizirana edukativna radionica „Zaštita zdravlja i poboljšanje kvalitete života osoba oboljelih od PTSP-a i osoba sa stupnjem tjelesnog invaliditeta iz populacije vojnih veterana Domovinskog rata u BiH (1992. – 1995.)“