O Hrvatskom narodnom vijeću BiH

Hrvatsko narodno vijeće BiH (HNV BiH) je nevladina organizacija koja je formirana davne 1994. godine i koja je faktički zaustavila rat HVO-a i Armije BiH u BiH. Naime, na Saboru Hrvata BiH u Sarajevu, iz kojeg je izraslo Hrvatsko narodno vijeće BiH, 6. veljače 1994. godine, usvojen je novi federalni koncept uređenja BiH koji je prihvatila tadašnja američka administracija kao mirovni projekt za BiH i na temelju kojeg je došlo do Washingtonskog sporazuma.

Tim projektom je omogućen vojni savez Armije BiH, HVO-a i Hrvatske vojske kao pretpostavka za vojni poraz tadašnje Vojske Republike Srpske, dijelova bivše JNA i paravojnih formacija iz Srbije koje su vojno djelovale u BiH i Hrvatskoj. Završne vojne operacije tog saveza bile su u vojnoj akciji “Oluja", nakon čega su uslijedili Daytonski pregovori i Daytonski sporazum.

Dakle, HNV BiH je bio aktivni sudionik, kako Washingtonskog, tako i Dayonskog sporazuma. Međutim, u Daytonu, nažalost, nije prihvaćeno do kraja ono što je dogovoreno u Washingtonu, BiH nije u cjelini kantonizirana, nego entitetski uređena. Da je američka administracija bila dosljedna, prihvatila bi koncept HNV-a i cijelu BiH kantonizirala, uz zadržavanje jedinstvenih centralnih institucija države. Današnja nefunkcionalnost i neracionalnost vlasti proizilazi iz tog daytonskog rješenja. U vrijeme nastanka i djelovanja HNV-a nije postojao Hrvatski narodni sabor (HNS), koji je kasnije formiran da bi zasjenio HNV i unio zabunu u javnost sličnim imenom, ali s potpuno suprotnim političkim namjerama od onih koje je imao i ima HNV.

Kao prva nevladina hrvatska organizacija u BiH, nastala i formalizirana u ratu, HNV BiH nije odustao od svog projekta iz 1994. godine, i danas se zalaže za kantonizaciju cijele BiH, protiv je entitetske podjele države, za cjelovitu je i suverenu državu i za ravnopravnost naroda na cijeloj njenoj teritoriji. Zbog toga se HNV oštro protivi negiranju države BiH koje dolazi iz Republike Srpske i Srbije i svakom obliku daljnje podjele države. HNV se od svoga nastanka do danas zalaže za prijateljske odnose BiH i Hrvatske i očekuje od Hrvatske pomoć, ne samo Hrvatima, nego državi BiH na njenom putu ka Europi.

Hrvatsko narodno vijeće BiH (HNV BiH), kao nevladina organizacija Hrvata u BiH, prisustna je u kulturnom, društveno-političkom, znanstvenom i braniteljskom miljeu te uspješno surađuje i s ostalim hrvatskim nevladinim organizacijama sa sjedištem u Sarajevu. Postoje različite nevladine organizacije koje imaju iste ili slične ciljeve i koje su usmjerene prema vrijednostima države BiH. Formiranjem mreže tih nevladinih organizacija, različite grupe rade zajedno i udružuju svoje napore usmjerene prema istim, konsenzusom postignutim, ciljevima, kroz koordinaciju njihovih strategija djelovanja. Mreža koja uključuje nekoliko udruga, koji dijele iste ciljeve, pokazuje kreatorima politika i donosiocima odluka da postoji šira podrška za određene ciljeve i programe, što osigurava održivost projekta te stvara jaču osnovu javnog zagovaranja i efektivniji rad na ostvarivanju interesnih programa.

Hrvatsko narodno vijeće BiH, Srpsko građansko vijeće BiH, Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca i Asocijacija nezavisnih intelektualaca “Krug 99" aktivno su sudjelovali u procesu jednakopravnosti svih konstitutivnih naroda na čitavoj teritoriji BiH, što je rezultiralo donošenjem poznate odluke Ustavnog suda BiH. Ove organizacije i danas odlično surađuju i zajednički realiziraju različite projekte. Osnivanjem svog središnjeg ureda u Sarajevu HNV BiH je sasvim jasno pokazao da je Sarajevo i grad bosanskohercegovačkih Hrvata, odnosno središnji grad, ne samo države BiH, nego, kako dosadašnjeg, tako i budućeg, nacionalnog, kulturnog, ekonomskog, političkog i vjerskog života hrvatskoga naroda u BiH.

Dosadašnji predsjednici HNV BiH bili su prof. dr. Ivo Komšić, fra Luka Markešić, emeritus prof. dr. Marinko Pejić i dr. sc. Marijo Pejić. 

Na Saboru HNV-a održanog 29.05.2021. godine za predsjednika je izabran Stipe Prlić, a za dopredsjednike su izabrani Petar MatanovićMarinko Pejić.

Članovi aktualnog saziva Upravnog odbora HNV BiH su: Stipe Prlić (predsjednik), Petar Matanović, Marinko Pejić, Luka Brković, Igor Kamočaji, Ivo Komšić, Ivana Krstanović, Zlatko Kovačević, Đuro Kesić, Ivo Marković i Martin Tais.

HNV BiH ima poznatost, u više elemenata nazočan je u javnosti, te ima značajnu potporu medija javnog i masovnog komuniciranja. Kolektivna Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva pripala je 2011. godine Hrvatskom narodnom vijeću Bosne i Hercegovine. Ostale nagrade i priznanja za HNV BiH:

2017
Plaketa Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca za Hrvatsko narodno vijeće BiH povodom 25. obljetnice VKBI.
2018
Javno priznanje: Plaketa Kantona Sarajevo emeritusu prof. dr. sc. Marinku Pejiću (tadašnjem predsjedniku HNV BiH) za izuzetan doprinos razvoju Kantona Sarajevo u oblastima nauke, društvenih djelatnosti i umjetnosti.
2018
Javno priznanje: Zahvalnica Općine Novo Sarajevo za 2018. godinu emeritusu prof. dr. sc. Marinku Pejiću (tadašnjem predsjedniku HNV BiH) za doprinos razvoju općine Novo Sarajevo.