Održana godišnja konferencija Hrvatskog narodnog vijeća