Pejić za DDBiH: Hrvati u BiH su u šizofrenoj situaciji