Realizirana stručna radionica o prisutnosti nasilja u obiteljima vojnih veterana obrambeno-oslobodilačkog rata u BiH (1992. – 1995.) na području Kantona Sarajevo