Pejić: Zamislite da je bila obratna situacija i da je u Sarajevo pozvan Pupovac