Pejić: Bilo bi dobro da Evropa i svijet izvuku pouku iz Vukovara i Srebrenice