Hrvatsko narodno vijeće BiH uručilo Zahvalnicu Gradu Sarajevu