Pejić: Mostar je paradigma suživota, ni u kom slučaju ne smije biti podjeljen