Nezavisnost BiH, iako izborena voljom velike većine građana, i dalje ugrožena